top of page

ANIMALS PERILLOSOS                                    

Certificats per a la tinença d'animals potencialment perillosos

 

 

A MB Prevent Centre Mèdic de Manresa fem els reconeixements mèdics d'aptitud per tenir un animal considerat potencialment perillós. Amb aquest certificat ja pots sol·licitar la llicència administrativa necessària per part de l'Ajuntament del municipi on l’animal resideix habitualment i on ha d'estar censat. Aquesta llicència té una validesa de 5 anys.

 

Quina documentació cal portar?

 • DNI, passaport o NIE

 • Permís de tinença d'animals perillosos (en cas de renovar)

 • No cal que portis fotos. Les podem fer al nostre centre

 • Ulleres o lents de contacte, en cas d'utilitzar-ne

 

Altres Preguntes

 

En què consisteix la revisió?

 • Exploració mèdica general

 • Exploració oftalmològica i auditiva

 • Exploració psicològica

 

Quins gossos es consideren potencialment perillosos?

Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Stafforshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentí, Fila Brasileny, Tosa Inu, Akita Inu, Dogo de Burdeos, gos de presa canari, Bullmastiff, Doberman, mastí napolità.   

               

Encara que el gos no pertanyi a cap d'aquestes races, pot ser que el veterinari consideri que per les seves característiques físiques sigui necessària la llicència. En aquest cas, caldrà sol·licitar la llicència i aportar un certificat del veterinari en el qual quedi constància que el gos és potencialment perillós.

 

També els Ajuntaments poden determinar quins són els gossos no pertanyents a les races anteriors, però que compleixen unes característiques determinades (s'exceptuen els gossos guia o d'assistència, ensinistrats en centres oficialment reconeguts).

 

Els gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos i els que han estat ensinistrats per atac i defensa també estan dins el grup d’animals potencialment perillosos.

 

Quins requisits s’han de complir per tenir animals perillosos?

 • Ser major d'edat

 • No presentar antecedents penals

 • Tenir una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers

 • Certificat mèdic que confirmi la capacitat física i psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos

 

La llicència només se l’ha de treure el propietari de l'animal?

En el cas de gossos potencialment perillosos s'exigeix que la persona que el condueixi i controli disposi de llicència administrativa per a la tinença d'aquests animals; en conseqüència, totes aquelles persones (propietaris, o no) que passegin un animal d'aquestes característiques han de comptar amb la corresponent llicència personal.

 

 

bottom of page