top of page

Avís legal

 

 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL WEBSITE DE MB Prevent Centre Mèdic

 

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de Juny, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es detallen les següents dades: l'empresa titular del domini web és Munby 2004, S.L. (d'ara endavant IM2 The Group), amb domicili a aquests efectes en Ctra/ de Cardona 56-60, baixos 2 de Manresa (Barcelona) Número de CIF: B63582738 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 36824, inscripció 1 del Llibre de Societats, foli 83, Fulla B287664. Correu electrònic de contacte: info@im2thegroup.com.

 

 

TERMES LEGALS I CONDICIONS

La utilització d’aquest lloc Web atribueix al navegant la condició d’Usuari del lloc, la qual cosa implica l’adhesió a les presents condicions a la versió publicada en el moment en que s’accedeixi al mateix. Per això, IM2 The Group recomana a l’Usuari llegir les mateixes atentament cada vegada que accedeixi al lloc web. L’accés a determinats continguts oferts a través d’aquest lloc web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i / o utilització d’aquests continguts, l’usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. EL TITULAR DE LA WEB podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i / o configuració del lloc Web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i / o condicions particulars requerides per utilitzar els mateixos.

 

RESPONSABILITAT I GARANTIA DEL TITULAR DE LA WEB

 

ACCÉS

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, IM2 The Group es reserva acord amb la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per a poder accedir al servei, l’Usuari haurà de registrar facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real (vegeu política de privacitat). L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

 

CONTINGUTS

IM2 The Group es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als Usuaris, qui podran patir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis. En conseqüència, IM2 The Group no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc Web ni dels continguts, tant els propis com els d’altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, de manera que la utilització de els mateixos per part de l’Usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats a IM2 The Group en aquest sentit. IM2 The Group no serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, de la Informació adquirida o accedida per o a través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió , o fallades en la línia. Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets IM2 The Group o de tercers.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de IM2 The Group. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s’estableixin des d’ella a altres pàgines, són propietat exclusiva d’aquest, llevat que s’especifiqui una altra cosa. Totes les denominacions, dissenys i / o logotips que componen aquesta pàgina són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a la web. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització escrita de IM2 The Group.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

 

Veure Política de privacitat.

 

bottom of page